Outi Leinonen

Outi Leinonen

Kajaanissa tunnen olevani vahvalla maaperällä. Olen täällä syntynyt ja lapseni kasvattanut maailmalle. Oma hyvinvointini, empaattisuus ja ilo tähän työhön ovat vahvuuksiani. Jatkuva opiskelu ja eri menetelmien käyttö sekä eri näkökulmien pohdiskelu ovat mielipuuhaani. Jo opiskelujeni alkuvaiheessa oli selvää, että haluan tehdä neurologisten kuntoutujien kanssa töitä tulevaisuudessa. Aloitin työurani Kainuun keskussairaalassa neurologian osastolla. Sain siellä 15 vuotta kestävän työkokemuksen akuuttivaiheen kuntoutuksesta. Oman yrityksen perustin 15 vuotta sitten ja edelleen kuntoutan neurologisia kuntoutujia, mutta nyt heidän arkiympäristössään. Tarvitaan pitkäjänteistä ja tavoitteelista työtä, koska ongelmat neurologisilla kuntoutujilla ovat usein hyvin erilaiset ja moninaiset. Pidän haasteista ja se tuo työhöni juuri sen mielekkyyden. Neurologisten kuntoutujien fysioterapiassa mielestani tärkeintä on löytää yksilöllisesti oikeat terapiamenetelmät, joilla päästään eteenpäin. Kuntoutuja on arvokas ja motivaation ylläpysyminen on tärkeää. Monet kuntoutujista ovat kokeneet suuren muutoksen elämässään vammauduttuaan. On palkitsevaa olla seuraamassa, kun hän pääsevät elämään kiinni ja löytävät uudet voimavarat vammasta huolimatta

NEUROLOGISET KUNTOUTUJAT 

Tarjoan fysioterapiapalveluja Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille. Osa heistä tulee myös vakuutusyhtiön kautta. 

Asiakasryhmät ovat aivoverenkiertohäiriöt (AVH), etenevät neurologiset sairaudet, lihastaudit, harvinaiset neurologiset sairaudet, aivovammakuntoutujat ja selkäydinvammaiset. 

Terapiamuodot ovat fysioterapia ja allasterapia. 

Terapiat käynnistyvät kun kuntoutujalla on olemassa kuntoutussuunnitelma ja päätös fysioterapiasta. 

Terapiasuunnitelman teemme yhdessä, mikä sisältää yksilölliset tavoitteet kuntoutumiselle. 

Terapia sisältää usein erilaisia terapiamenetelmiä, jotta tavoitteisiin päästään. Terapiamenetelmät ovat usein perusliikkumisen harjoitteita kuten vuoteessa kääntymiset, istumaan nousu, seisomaan nousu, ja kävelyn eri vaiheiden harjoittelut sekä tasapainoharjoitukset eri alkuasennoissa. Harjoitteluun kuuluu usein myös erilaiset lihaskuntoharjoitukset. Usein neurologisilla kuntoutujilla on spastisuudesta tai epäsymmetrisistä liikemalleista johtuvia kiputiloja, joita hoidan liikehoidoilla, passiivisilla käsittelyillä kuten hieronnalla, fasciahoidoilla, teippauksilla ym. 

FysioPilatesharjoitteilla ja psykofyysisillä harjoitteilla harjoitellaan kehonhallintaa ja kehotietoisutta. 

Tarvittaessa erilaiset tuet ja apuvälineet helpottavat liikkumista. Niiden käyttöä opettelemme myös fysioterapiassa. 

Fysioterapiaa toteutetaan toimitiloissani, jossa on hyvä välineistö harjoitteluun. Lisäksi harjoittelen kuntoutujien kanssa Kaukaveden kuntosalissa ja altaalla. Kajaanihallissa on hyvät olosuhteet harjoitella esim. kävelyä talviseen aikaan. Harjoittelun tavoitteissa korostuu omatoimisuuden parantuminen, joten silloin harjoittelemme myös kountoutujan kotona ja sen ympäristössä. Kaikessa harjoittelussa pyrimme kohti parempaa toimintakykyä. 

KOULUTUKSET

YHTEYSTIEDOT

 040-4130350

outi@fysiokajaani.fi

Pohjolankatu 8, Kajaani