Marita Karppinen

Kädet, niillä voi aistia, koskettaa, tunnustella, hipaista, silittää, painella, elehtiä, muovata uutta muotoa, hoitaa ja ryhtyä ilolla työhön. Nämä kädet kuuluvat minun sukupolveni ketjussa vahvoille naisille ja itse olen osa sitä ketjua. Olen saanut tehdä työtäni käsilläni ja kehon liikkeen, aistimisen ja tunteiden kautta kaikkiaan 27 vuoden ajan. Kuntohoitajasta opinnot jatkuivat fysioterapia tutkintoon, valmistuin 1997 ja sen jälkeen olen saanut olla oppimassa alaa hyvin monipuolisesti. Ensimmäiset viisi vuotta työni oli sairaala- ja terveyskeskustyötä monipuolisesti lasten- ja aikuisten tules- ja kipupotilaiden parissa. Keskussairaalassa aloitin perehtymisen myös lantionpohjan fysioterapiaan. Lantionpohjan toimintahäiriöiden fysioterapia on säilynyt erikoisalanani siitä lähtien ja toimin Suomen lantionpohjan fysioterapeutit ry:n hallituksessa kymmenen vuoden ajan. Yksityisyrittäjänä aloitin huhtikuussa 2003. Matka jatkui ihmisen kokonaisvaltaiseen terapeuttiseen syventymiseen säännöllisen opiskelun ja oman kehoni ja kokemusteni tutkimisen sekä omien terapioiden kautta.


 

Kiitollinen tästä kaikesta!

Sanonta; ”Voin kulkea asiakkaan rinnalla matkaa siihen saakka, minne olen itse kulkenut” on tullut matkan varrella todeksi. Physiopilates- ja somaattisen harjoittelun koulutukset, faskiamanipulaatiokoulutukset, lukuisat lantionpohjan fysioterapian koulutuspäivät, seksuaalineuvoja- ja terapeutti koulutus, psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus, traumakoulutukset ja lääketieteellinen akupunktiokoulutus sekä klassisen kiinalaisen lääketieteen meneillään olevat opinnot ovat tuoneet laajan tietopohjan toiminnallisten keho-oireiden- ja kipujen fysioterapiaan. Asiakaskokemukset, ne arvokkaimmat, ovat kartuttaneet terapeuttina kokemusten tuomaa syvempää ammattitaitoa. Kehomieli on ollut suunnannäyttäjä omalla tielläni kohti levollisempaa ja vahvempaa oloa omassa kehossani sekä suhteessa ympärillä oleviin ihmisiin. Kuusi lasta, oman keho- ja tunnehistoriani kautta olen ”fysioterapeuttina- ja kokemusasiantuntijana” saanut nähdä kehon suuren voiman toiminnallisten oireiden kuntoutumisen prosessissa. Kehon tila ja kokemus kehossa olemisesta on onneksi muuttuva, uusien kokemusten kautta muovautuva kokonaisena ihmisenä olemisen tila

Young people from different backgrounds have a huge impact on us and all our activities. They highlight those parts of the society that are broken, so we can help them in all possible ways to regain hope and flourish in life.

Psykofyysinen fysioterapia on kokemuksellinen menetelmä kehon aistimusten / tuntemusten, tunteiden ja liikkeiden / asentojen tutkimista vuorovaikutuksessa fysioterapeutin kanssa. Keinoina käytän kehon äärelle pysähtymistä, jännitteiden tunnistamista ja hellittämisen harjoittelua, kehon sisäisen tilan kuuntelua, vireystilan havainnointia ja sen säätelykeinojen tarkoituksenmukaista käyttämistä itsesäätelyssä, pehmytkudosten käsittelyä ja kehon asentojen tutkimista sekä somaattisen harjoittelun menetelmien kautta keskilinjan ja ydintuen vahvistumista. Psykofyysiseen fysioterapiaan hakeudutaan, kun keho reagoi psyykkisiin kuormitustekijöihin. Oireina voi olla kroonisia kipuja, jännittyneisyyttä, väsymystä, uupumusta, univaikeuksia, sosiaalisten tilanteiden pelkoa, paniikkihäiriöitä, autonomisen hermoston toimintahäiriöitä ja hengityshäiriöitä. Vastaanotolle voi tulla lääkärin lähetteellä tai ilman, Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen päätöksellä tai Soten maksusitomuksella. Lisätietoja: Suomen Psykofyysisen Fysioterapian yhdistys ry. www.psyfy.net 

yhteystiedot

0400-422520

marita@fysiokajaani.fi

Pohjolankatu 8, Kajaani